นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 36 และ เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 36 และ เลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.นิวัฒน์ การสิทธิ์ ผกก.สภ.นครหลวง เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหนองปลิง เข้าร่วมและมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้

รายละเอียด→
0

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japn

Posted by:

รายละเอียด→
0

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(ศูนย์วิปัสสนา หมู่ที่4)

Posted by:

รายละเอียด→
0

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(บ้านนายเชาว์ หมู่ที่1)

Posted by:

รายละเอียด→
0

แนวทางและวิธีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

รายละเอียด→
0

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจรารจรลูกรังหมู่ที่ 1 (ซอยนายอมรเทพ พิณเสนาะ)

Posted by:

โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจรารจรลูกรังหมู่ที่ 1 (ซอยนายอมรเทพ พิณเสนาะ)

รายละเอียด→
0
Page 1 of 3 123