ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แผนที่ภาษี

0