ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จาก ร.ร.วัดมาบพระจันทร์ถึงเขตทางรถไฟ)กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศ

0