ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ว่าง

Posted by:

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย

0