ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

Posted by:

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.หนองปลิง (ผ.ถ.1/1)

0