ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

Posted by:

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนอง (ส.ถ. 1/1)

0