จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ บริเวณรอบ อบต.หนองปลิงและวัดมาบพระจันทร์

Posted by:

วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 ทาง อบต.หนองปลิง จัดทำโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ บริเวณรอบ อบต.หนองปลิงและวัดมาบพระจันทร์

0