กิจกรรมวันเด็ก 2566

Posted by:

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เนื่องด้วยวันที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมา
ทาง อบต.หนองปลิง ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ทาง อบต.หนองปลิงขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งของรางวัล สิ่งของ อาหาร เงินและเครื่องดื่ม และที่สำคัญคือขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้พาบุตร หลาน มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในครั้งนี้

0