กิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ

Posted by:

ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประชาชนในตำบล จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดหนองโคก

0