ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0