โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ทาง อบต.หนองปลิง ร่วมกับ สมาชิก อบต., อสม., ครู-นักเรียนโรงเรียนมาบพระจันทร์ และประชาชนในตำบลหนองปลิง จัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 โดยจัดกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ถึง ศาลพ่อปู่โสภีเจ้าแม่จันทอง ตำบลหนองปลิง

0