ข้อมูลติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์/โทรสาร : 035-764279

E-mail : nhongpling8460@hotmail.com

Facebook : อบต.หนองปลิง

  • หนังสือราชการจากท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น