สถานที่ภายในเขต อบต.

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

cxvds

วัดมาบพระจันทร์

asdasdas

วัดหนองโคก

bddvs

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์

asdxc

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

vsadc

สถานีรถไฟบ้านมาบพระจันทร์

cwad